Fotoserie: Schipluiden
Fotoserie,  Vroegah,  Zuid-Holland

Fotoserie: Schipluiden

Grofweg tussen Vlaardingen en Delft ligt een klein plaatsje genaamd Schipluiden. Het pittoreske dorpje wordt doorkliefd door de Gaag en omgeven door de Vlaardingervaart, in 2003 werd nabij deze gemeente de oudst bekende nederzetting opgegraven maar ik ken het vooral als het prachtige dorpje in Midden-Delfland.

Geschiedenis
Schipluiden is vernoemd naar schiplede wat verbasterd is van lede en bevaren waterloop betekent. Een naam die makkelijk te verklaren is door de Vlaardingervaart die nu nog herkenbaar is als een typische trekvaart. Een vaart die als zovelen gebruikt werd om een trekschuit voort te trekken. Dit werd gedaan door een snikjong die op het jaagpad naast het water liep en met een touw het schip voorttrok. Het schip of de schuit nam behalve goederen ook mensen mee die een vast tarief moesten betalen. De trekschuit was daarmee de voorloper van het openbaar vervoer.

Omdat Schipluiden niet ver ligt van waar ik geboren ben heb ik al vroege herinneringen aan het dorp. Vroeger lag er aan de zuidoever een pannenkoekhuis met een grote voortuin waar ik vooral de kippen en konijntjes van kan herinneren. We fietsen er op mooie zonnige zondagen naartoe. Als puber fietste ik ook graag in Midden-Delfland, dit veenweidegebied ligt tussen de Schiedam en Delft en kenmerkt zich vooral door de vele slootjes, prachtige boerderijen en veehouderij.

Kort voor ik, jaren geleden alweer, in Brabant samen ging wonen ben ik nog één keer naar Delft gefietst en kwam daarbij als altijd door Schipluiden. Maar waar ik toen meestal doorfietste naar Delft, genoot ik deze keer vooral van de schoonheid van het prachtige Schipluiden.

33 reacties