Brandgrensroute

De Brandgrensroute is sinds jaren verlicht met rood en groen verlichten stenen